Thomas Sarrantonio

Morning, oil on wood panel, 20 x 20 inches
$2,000.

Thomas Sarrantonio